29 maja 2016

Korespondencyjny Bieg dla Karolinki

Karolina Wozowicz ma 12 lat. W 2010 roku zdiagnozowano u niej białaczkę. Leczenie trwało do grudnia 2012 roku i zakończyło się remisją. 
Niestety w lutym 2016 roku nastąpiła wznowa choroby. Rozpoczęła się kolejna tura leczenia. Mama Karoliny zrezygnowała z pracy by być z nią na Oddziale Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala Jurasza w Bydgoszczy. Tata pracuje i opiekuje się dwójką rodzeństwa Karoliny. 


Karolina jest podopieczną Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, informacje o niej możecie znaleźć na stronie: http://www.fundacja.otwartychserc.org/nasi-podpopieczni/88-nasi-podpopieczni/212-karolina-wozowicz.html
Nie wszystkie koszty związane z chorobą można pokryć z pieniędzy zgromadzonych na koncie fundacji dlatego wespół z grupą Gorzeń Run postanowiliśmy zorganizować korespondencyjny bieg charytatywny. Idea jest prosta, każdy kto chce pomóc rodzicom Karoliny przebiega dowolny dystans (może to być trening albo start w zawodach) oraz wpłaca dowolną sumę na jedno z dwóch kont: Fundacji lub rodziców Karoliny. Dla pierwszych 100 osób, które wpłacą min. 30 zł na konto rodziców przewidzieliśmy pamiątkowe medale.
Szczegóły biegu w regulaminie.
#biegdlakarolinkiKorespondencyjny Bieg dla Karolinki
Regulamin


1. Celem biegu jest zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia Karoliny Wozowicz - chorej na białaczkę dwunastolatki z Kotomierza.


2. Organizatorami biegu są: biegiemprzezpola.pl oraz grupa Gorzeń Run.

3. Bieg ma charakter korespondencyjny i nieformalny - każdy z uczestników biegnie w dowolnym miejscu dowolny dystans.


4. Wynik (czas i dystans) podaje mailem na adres sojer25 (małpa) gmail.com. Organizatorzy dokonają zbiorczego podsumowania wyników, które będą dostępne na stronach: biegiemprzezpola.pl oraz na stronie wydarzenia na facebooku. Nie będzie prowadzona oficjalna kolejność zawodników.


5. Termin: Bieg odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2016 roku. Zawodnicy startują w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu.


6. Dystans: W ramach biegu można przebiec od 1 km, dystans maksymalny ograniczają: zdrowy rozsądek i możliwości zawodnika.


7. Uczestnictwo: Prawo startu w Korespondencyjnym Biegu dla Karolinki mają osoby, które w  dniu 17 czerwca mają ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie i nieletnie mogą biec wyłącznie pod opieką pełnoletniego rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnictwo w biegu jest dobrowolne i jednoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do biegu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo zawodników.


8. "Opłata startowa" ma charakter dobrowolnej darowizny w dowolnej kwocie, którą można wpłacić na jedno z dwóch kont: 

- Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169, z dopiskiem Karolina Wozowicz

dla przelewów zagranicznych SWIFT: INGBPLPW, PL 958 1050 1458 1000 0022 8442 016  z dopiskiem Karolina Wozowicz 

- Piotr Wozowicz, Kotomierz,  17 1020 1475 0000 8802 0093 3630 z dopiskiem Darowizna na leczenie Karoliny, 

dla przelewów zagranicznych SWIFT BPKOPLPW, PL  17 1020 1475 0000 8802 0093 3630z dopiskiem Darowizna na leczenie Karoliny, 


Darowizna przelana na konto prywatne pozwala rodzicom Karoliny na opłacenie kosztów dojazdu do szpitala i opłaty, które nie mogą być refundowane z wpłat na konto Fundacji.


9. Medale: Pierwszych 100 uczestników, którzy wpłacą minimum 30 zł na konto rodziców Karoliny i poinformują o przebiegniętym dystansie otrzyma pamiątkowy medal. Medale zostaną przesłane pocztą, koszty opłaty pocztowej pokryte zostaną przez sponsorów.


10. Chętne osoby będą mogły zamieścić fotografie z biegu (zdjęcie zegarka z przebiegniętym dystansem, selfie lub inną fotografię nienaruszającą praw osobowych i rzeczowych osób trzecich. Zabrania się publikacji fotografii i komentarzy nieprzyzwoitych i naruszających dobre obyczaje) na facebookowym profilu wydarzenia i oznaczyć je hasztagiem #biegdlakarolinki. Publikacja zdjęć jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na ich rozpowszechnienie na stronie wydarzenia oraz stronach związanych z Korespondencyjnym Biegiem dla Karolinki i ma charakter dobrowolny.


Wyjaśnienie dotyczące opłaty startowej: mile widziane są wpłaty na konto rodziców Karolinki. Jako osoba, która miała dziecko chore na raka doskonale wiem, że nie wszystkie koszty związane leczeniem można pokryć ze środków zgromadzonych na koncie fundacji. Do takich kosztów zaliczają się m.in. dojazdy drugiego rodzica do szpitala, opłaty za część specjalistycznego wyżywienia dziecka, niektóre koszty związane z przystosowaniem mieszkania do potrzeb dziecka i wiele innych, stąd nasza prośba o dokonanie przelewów na konto rodziców Karoliny.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Momiji

W Mierzęcinie byliśmy w ubiegłym roku, postanowiliśmy i w tym, jakby tego było mało postanowiliśmy pokusić Grzesia - entuzjastę Japonii. Dał...